Василенок С.Н. (27.10.2011, Киев)

Звіт
провідного фахівця наукового відділу Васильонок Світлани Миколаївни

про участь у семінарі “Нове у видавничій справі в Україні. Діяльність юридичних і фізичних осіб при створенні, виготовленні та розповсюдженні видавничої продукції”

27 жовтня 2011р., УкрІНТЕІ, Київ

Програма семінару досить насичена. Його учасникам було запропоновано такі теми: “Нормативна база забезпечення видавничої справи”, “Оформлення вихідних відомостей у виданнях”, “Порядок проставляння знаку охорони авторського права на творах науки, літератури і мистецтва”( лектор – завідувачка відділу державної стандартизації Книжкової палати України ім.І.Федорова Плиса Галина Миколаївна), “Особливості термінології видавничої справи” (доповідач –ст. науковий співр. ДП Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості Куземська Наталя Панасівна), “ Ідентифікація друкованих та електронних видань України в системах ISBN та ISMN” ( зав. відділу Міжнародної системи стандартизації нумерації книги (ISBN ) державної наукової установи Книжкової палати, магістр інтелектуальної власності), “Електронна книга і авторські права на етапах створення, розповсюдження і використання”(патентний повірений України, директор ТОВ “ІММ “Фраксім”, к.т.н. Чьочь Вікторія Володимирівна).

Кожному учасникові семінару вручено Матеріали до семінару – стислий виклад запропонованих тем і зразки правильного оформлення титульних аркушів різних видань.

По закінченні семінару учасники (за бажанням) могли придбати дещо з методичних розробок, як наприклад, “Знак охорони авторського права…” та ін.

Просмотров 38