Забродина Т.В. (27.04.2011, Донецк)

27 апреля 2011 года на базе Донецкого национального университета состоялся семинар «Права інтелектуальної власностї у ВНЗ і підвищення рейтингу наукових публікацій».
Семинар проводила Чочь Виктория (к.т.н., патентный поверенный Ассоциации «Інформатіо Консоціум», директор ТОВ «ІММ «Фраксім»), которая осветила следующие вопросы:

— Короткий огляд законодавства України у галузі інтелектуальної власності.
— Об’єкти авторського права: виникнення авторських прав, реєстрація авторських прав, розподіл прав, управління правами.
— Авторське право при створенні електронних ресурсів вузу (репозитарії, електронні бібліотеки, електронні архіви, портали).
— Об’єкти промислової власності: виявлення об’єктів промислової власності, визначення доцільності одержання охоронних документів, особливості патентування у вузі, розподіл прав, управління правами.
— Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
— Патентування винаходів за рубежем.
— Інформаційне забезпечення процесів патентування: джерела патентної інформації, патентний пошук.

С презентациямт Чочь В. можно ознакомиться у патентоведа университета Забродиной Татьяны Викторовны ( zatavik@mail.ru).

Просмотров 77