Конопко Н.М. (12-14.09.2012, Судак)

12-14 вересня 2012 року у м. Судак відбулася XIV (щорічна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Конференція присвячена пам’яті видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента СРСР, НАН, АМН України, РАМН, професора Віктора Михайловича Сідельникова.
В роботі конференції прийняли участь біля 750 лікарів педіатрів та сімейних лікарів з України, Росії, Німеччини та Іспанії. На протязі трьох днів форуму проведено 5 пленарних та 2 секційних засіданнь. Були обговорені важливі питання науки та медичної практики у світі реформування галузі охорони здоров’я, щодо лікування та профілактики найбільш поширених захворювань дитячого віку.
В доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора Волосовця О.П. були відображені питання динаміки населення України в 2011 році, позитивні тенденції у зменшенні смертності дітей першого року життя та материнської смертності, рівень дитячої захворюваності у різних областях України. Зверталася увага, що в ряді областей, у тому числі в Донецькій, спостерігалося збільшення захворюваності у 2011 році порівняно з 2010 роком. У структурі поширеності захворювань у дітей традиційно перше місце займають хвороби органів дихання. Зверталося увагу, що захворюваність на хвороби системи кровообігу у дітей першого року неухильно збільшується на протязі останнього десятиріччя. Така ж тенденція і в поширеності вроджених аномалій системи кровообігу. Донецька область займає перше місце по цьому показнику, який складає 10,62 ( в середньому по Україні 7,48).
Проф. Марушко Т.В., проф.. Бережний В.В. доповідали власні спостереження про особливості ураження серця при ревматичних захворюваннях у дітей. Це стосувалося і особливостей ураження клапанного апарату серця, і ураження загальних сонних артерій, що на думку авторів може бути додатковим діагностичним критерієм цих хвороб.
Питанням особливостей «спортивного» серця була присвячена доповідь проф. Сенаторової А.С. Практикуючим лікарям важливо знати про особливості спортивних занять, види навантажень: динамічні, статичні, аеробні, анаеробні, особливості серцевого ритму спортсменів, ремоделювання серця та тактику педіатрів, кардіологів при виявленні гіпертрофії, дилатації камер серця. Як відрізнити фізіологічні зміни в спортивному серці від патологічних, які можуть привести до життєво загрозливих станів є дуже важливим питанням в галузі спортивної медицини.
Сучасні можливості телемедицини були відображені у доповіді Лятецької Л. В. з м. Херсону. Автор зупинилася на історичному аспекті питання, а також поділилися своїм досвідом використання сучасних технологій, які дозволяють своєчасно надавати медичну допомогу, незважаючи на віддаленість пацієнта. Проведені майстер-класи та заслухані доповіді Пырьевой Е.А. (Російська Федерація), J. Peter Guggenbichler (Німеччина), Eduardo Lopez-Huertas (Іспанія), Іванова Д.Д., Марушко Ю.В., Каладзе М.М., Абатурова О.Є., Нагорної Н.В., Юліша Є.І., Крючко Т.О., Квашніної Л.В., Леженко Г.О. та інших вчених в галузі педіатрії. Співробітниками кафедри педіатрії ФІПО були підготовлені доповіді, які знайшли живий відгук учасників конференції. Доповіді піднімали актуальні питання, зокрема, недостатність вітамінного забезпечення дітей та можливості сучасної фармакологічної науки в подоланні цієї проблеми; доц. Бордюгова О.В. поділилася результатами десятирічного спостереження дітей після кардіохірургічної корекції уроджених вад серця; доц.. Пшенична О.В. розкрила проблему аритмогенної дилатації правого шлуночку, поділилася власним спостереженням. Проведено засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» із звітами обласних позаштатних спеціалістів. Обговорені чисельні стендові доповіді науковців.
Асистент кафедри педіатрії ФІПО, Конопко Наталя Миколаївна

Просмотров 74