Могілевкіна І.О. (21-23.11.2011, Брюсель, Бельгія)

ЗВІТ
про закордонне відрядження
професора кафедри акушерства, гінекології
та перинатології ФІПО Могілевкіної І.О.

1. Тема заходу: Зустріч стейкхолдерів та брокерський мітинг Европейської технологічної платформи «Їжа для життя»
2. Місце проведення заходу: м. Брюсель, Бельгія
3. Дата проведення: 21-23 листопада 2011 р.
4. Стисла довідка за темою завдання
Інновація є основним елементом посилення майбутньої конкурентоспроможності та економічного зростання в Європі. Але це лише одне з десяти завдань, щобули визначені в Лісабоні як такі, щодо 2020 року перетворять ЄвропейськийСоюз в одну з найдинамічніших економік світу. Крім того, в нові конституції ЄС інноваційним дослідженням було надано легального статусу.
Щоб підтримати науково-дослідницьку діяльність, Європейська Комісія створила інструмент, що називається «технологічна платформа (ТП).» Європейська Комісія визначає її як незалежне від інших партнерство, що спрямоване на розвиток секторальних науково-дослідних програм у прискорений та більшефективний спосіб з метою створити блага для громадян Європи, підняти
конкурентоспроможність європейських компаній та забезпечити більш високу цінність інвестицій від науково-дослідної діяльності ЄвропейськогоСоюзу.
За змістом, технологічна платформа – це механізм, щоб об’єднати всі інтереси зацікавлених сторін для розвитку довгострокового передбачення конкретних проблем, створення послідовної динамічної стратегії для виконання такого передбачення та керівництва виконанням плану дій. Це дасть можливість досягти бажаного результату щодо узгодженої програми дій та оптимізувати вигоди всіх сторін. Розвиток стратегічного плану досліджень є вирішальним елементом реалізації стратегії. З метою досягти її більш ширших цілей, технологічна платформа повинна, в довшій перспективі, генерувати життєдіяльну конкурентоспроможність і світове лідерство ЄС у відповідних областях, стимулюючи збільшене та більш ефективне інвестування в науково-дослідну діяльність шляхом розвитку інновацій та знімаючи перешкоди щодо розміщення та розвитку нових технологій.
5. Важливі для України питання
Європейські технологічні платформи забезпечують рамки для визначення пріоритетів для досліджень і розвитку, часові рамки та програми з низки стратегічно важливих питань, коли досягнення майбутнього зростання Європи, конкурентоспроможність і життєспроможність залежать від головних досліджень і технологічного просування в межах довгого періоду часу. Вони забезпечують адекватне спрямування фінансування досліджень в галузях з високим рівнем промислової важливості, покриваючи всю економічну мережу нарощування цінностей та мобілізуючи органи державної влади як національного, так і місцевого рівнів. Сприяючи ефективному партнерству між державними та приватними інституціями, технологічні платформи мають потенціал, щоб зробити значний внесок до поновленої Лісабонської стратегії та розвитку Європейськогодослідницького простору. По суті, вони доводять свою роль потужних учасників розвитку європейської дослідницької політики, зокрема орієнтуючи Сьому рамкову програму на краще задоволення потреб промисловості. Вони повертаються обличчям до технологічних проблем, що, потенційно, можуть зробити внесок до низки цілей ключової політики, які є складовими майбутньої конкурентоспроможності Європи, включаючи доречний розвиток і розвиток нових технологій, технологію розвитку з урахуванням стійкого розвитку, громадських благ і послуг, що базуються на нових технологіях, а також технологічних проривів, необхідних, щоб утримувати провідну роль в секторах високих технологій та реструктуризації традиційних промислових секторів.
6. Результати відрядження
Під час зустрічі була представлена ідея щодо організації консорціуму для подальшої розробки в межах 8 рамкової програми Европейського регіону. Водночас, була проведені консультації щодо можливості включення Донецького національного медичного університету щодо досліджень в сфері здоров’я, харчування та екології з представниками Тропічного інституту, Великобританія, університету м.Перучі та м. Болонія, Італія, університету м.Афіни, Греція, представниками агентцій з досліджень в сфері харчування Фінляндії, Данії та Іспанії
Участь у зустрічі з питань досліджень в сфері «Їжа для життя» надала можливість представити інтереси України та прийняти участь у розробці стратегії щодо розширення співробітництва з Європейськими партнерами. Обговорено питання включення України до досліджень в сфері охорони здоров’я в межах програми «Їжа для життя».

Професор кафедри акушерства,
гінекології та перинатології ФІПО,
д.мед.наук, професор І.О.Могілевкіна

Просмотров 72