ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12020101 “Фармація”

 

Розділ 1. Загальна фармацевтична хімія

 

Тема 1. Предмет і зміст фармацевтичної хімії

 

Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Основні напрями розвитку науки. Значення фармацевтичної хімії для синтезу й аналізу лікарських засобів. Термінологія дисципліни. Інтеграція фармацевтичної хімії з іншими науками. Хімічна класифікація лікарських засобів. Джерела та способи добування лікарських засобів. Поняття про належну виробничу практику (GMP).

Державна фармакопея України — основний документ, що нормує якість лікарських засобів. Організація державного контролю якості лікарських засобів. Забезпечення контролю якості лікарських засобів, що виробляються (виготовляються) в аптеках. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.

 

Тема 2. Фармацевтичний аналіз. Охорона праці та заходи безпеки при виконанні фармацевтичного аналізу

 

Специфічні особливості фармацевтичного аналізу. Заходи безпеки та охорони праці при виконанні фармацевтичного аналізу. Методи дослідження лікарських засобів: фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні. Валідація аналітичних методик і випробувань. Випробування лікарських засобів на чистоту та граничний вміст домішок. Загальні положення, яких необхідно дотримуватися при визначенні домішок. Особливості аналізу субстанцій та лікарських препаратів. Якісний та кількісний експрес-аналізи. Охорона праці при виконанні фармацевтичного аналізу.

 

Розділ 2. Лікарські засоби неорганічної природи

 

Тема 3. Лікарські речовини — похідні елементів VII групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські засоби галогенів та їх сполук

 

Загальна характеристика групи. Лікарські засоби галогенів та їх сполук. Лікарські препарати кислоти хлористоводневої. Солі галогеноводневих кислот: натрію і калію хлориди, броміди, йодиди.

 

Тема 4. Лікарські речовини — похідні елементів VI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські засоби сполук Оксигену та Сульфуру

 

Загальна характеристика групи. Сполуки Оксигену з Гідрогеном. Фармакопейні препарати води. Добування, властивості, випробування на чистоту, зберігання. Сполуки Сульфуру: натрію тіосульфат.

 

Тема 5. Лікарські речовини — похідні елементів IV групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські засоби Карбону та його сполук

 

Загальна характеристика групи. Вугілля активоване. Натрію гідрокарбонат. Порівняльна характеристика гідрокарбонатів і карбонатів. Фактори, що впливають на стабільність натрію гідрокарбонату у водних розчинах.

 

Тема 6. Лікарські речовини — похідні елементів ІІI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські засоби сполук Бору

 

Загальна характеристика групи. Сполуки Бору: кислота борна, натрію тетраборат. Використання реакцій комплексоутворення під час аналізу лікарських засобів.

 

Тема 7. Лікарські речовини — похідні елементів ІI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Лікарські засоби сполук Магнію, Кальцію, Цинку

 

Загальна характеристика групи. Магнію сульфат гептагідрат. Кальцію хлорид гексагідрат. Цинку сульфат гептагідрат.

 

Розділ 3. Лікарські засоби органічної природи

 

Тема 8. Загальна характеристика лікарських засобів органічної природи

 

Класифікація органічних лікарських засобів. Залежність фізичних і хімічних властивостей речовин та їх фізіологічної дії від складу і будови молекул. Особливості методів аналізу органічних лікарських засобів.

 

Тема 9. Лікарські засоби — похідні спиртів та альдегідів аліфатичного ряду

 

Загальна характеристика спиртів аліфатичного ряду. Етанол (96 %).

Загальна характеристика альдегідів. Гексаметилентетрамін.

 

Тема 10. Лікарські засоби — похідні карбонових кислот та амінокислот аліфатичного ряду

 

Загальна характеристика карбонових кислот аліфатичного ряду. Кальцію глюконат. Солі цитратної кислоти: натрію цитрат, натрію гідроцитрат. Загальна характеристика амінокислот аліфатичного ряду. Кислота глутамінова.

 

Тема 11. Лікарські засоби — похідні ароматичних кислот

 

Загальна характеристика ароматичних та фенолокислот. Кислота бензойна. Натрію бензоат. Кислота саліцилова. Натрію саліцилат. Естери кислоти саліцилової. Кислота ацетилсаліцилова.

 

Тема 12. Лікарські засоби — похідні ароматичних амінів

 

Похідні п-амінофенолу. Парацетамол. Лікарські засоби — похідні аміду кислоти сульфанілової. Загальна характеристика. Окремі представники сульфаніламідних лікарських засобів: сульфаніламід, сульфацетамід-натрій, фталілсульфатіазол та інші.

 

Тема 13. Лікарські засоби — похідні ароматичних амінокислот

 

Загальна характеристика ароматичних амінокислот. Естери п-амінобензойної кислоти: бензокаїн, прокаїну гідрохлорид, тетракаїну гідрохлорид.

 

Тема 14. Лікарські засоби гетероциклічних сполук

 

Загальна характеристика гетероциклічних сполук.

Похідні фурану: нітрофурал, фурасемід.

Похідні пірозолу: метамізолу-натрієва сіль.

Похідні піролу: пірацетам.

Похідні піридину: ізоніазид, фтивазид.

 

Тема 15. Лікарські засоби з групи алкалоїдів

 

Загальна характеристика алкалоїдів. Класифікація. Загальноалкалоїдні, групові та спеціальні реактиви на алкалоїди. Методи кількісного визначення.

Похідні тропану: атропіну сульфат.

Похідні імідазолу: пілокарпіну гідрохлорид.

Похідні бензилізохіноліну та фенантренізохіноліну. Папаверину гідрохлорид, морфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид.

Похідні пурину: кофеїн, кофеїн-бензоат натрію, теобромін, теофілін.

 

Тема 16. Лікарські засоби з групи вуглеводів

 

Загальна характеристика вуглеводів. Глюкоза.

 

Тема 17. Лікарські засоби з групи вітамінів

 

Загальна характеристика вітамінів. Класифікація. Вітаміни аліфатичного ряду. Кислота аскорбінова.

 

Тема 18. Лікарські засоби групи антибіотиків та їх напівсинтетичних аналогів

 

Загальна характеристика антибіотиків. Класифікація. Антибіотики гетероциклічної структури: пеніциліни. Бензилпеніциліну калієва і натрієва солі. Цефалоспорини.

Антибіотики ароматичного ряду, левоміцетин.

Антибіотики-аміноглікозиди. Гентаміцину сульфат, канаміцину моносульфат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. — 1-е вид. — Харків.: PIPEГ, 2001. — 556 с. — Доповнення 1. — 2004. — 520 с. — Доповнення 2. — 2008. — 620 с.

Медична хімія: підручник / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. Б.С. Зіменковського. — К.: Медицина, 2010. — 496 с.

Медицинская книга: учебник / Под. ред. В.А. Калибабчук. — К.: Медицина, 2008. — 400 с.

Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія: підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 352 с.

Прокопенко Т.С., Проценко Р.О. Фармацевтична хімія. — Х.: Вид-во НФАУ, 2002. — 142 с.

Фармацевтична хімія: навч. посіб. / За заг. ред. П.О. Безуглого. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 552 с.

Фармацевтична хімія: підручник / Г.П. Ніжник. — К.: Медицина, 2010. — 352 с.

Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. / П.О. Безуглий, В.О. Грузько, С.Г. Леонова та ін.; За заг. ред. П.О. Безуглого. — Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. — 240 с.

 

Додаткова

 

Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: В 2 ч. — Ч. І. Общая фармацевтическая химия. — М.: Высш. шк., 1993. — 432 с.; Ч. ІІ. Специальная фармацевтическая химия. — Пятигорск, 1996. — 608 с.

Кулешова М.И., Гусєва Л.Н., Сивицкая О.К. Аналіз лекарственных форм, изготовляемых в аптеках. — М.: Медицина, 1989. — 288 с.

Максютина Н.П., Каган Ф.Е., Кириченко Л.А. Митченко Ф.А. Методы анализа лекарств. — К.: Здоров’я, 1984. — 224 с.

Машковский М.Д. Лекарственые средства. — 15-е изд., перераб. и доп. — М.: ООО “Издательство Новая Волна”, 2005. — 1200 с.

Мелентьєва Г.А., Антонова Л.А. Фармацевтическая химия. — М.: Медицина, 1985. — 480 с.

Методи анализа лекарств / Н.П. Максютина, Ф.Е. Каган, Л.А. Кириченко и др. — К.: Здоров’я, 1984. — 224 с.

Фармацевтическая химия: учеб. пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. — 2-е изд., испр. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 640 с.

Фармацевтический анализ лекарственных средств / В.А. Шаповалова, В.А. Заболотный и др. — ИМП “Рубикон”, 1995. — 400 с.

Фармацевтична хімія: навч. посіб. / П.О. Безуглий, І.В. Українець, С.Г. Таран та ін.; за заг. ред. П.О. Безуглого. — Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. — 448 с.

Просмотров 2,528